faculty

College Principal

Mr.Binod Kumar Shrestha

Principal

Faculty Members

Our Faculty Members.

 

 

Our Faculty Members

 Prof. Dr. Subarna Shakya

Prof. Dr. Bal Bahadur Parajuli

Dr. Satish Kumar Ojha

Dr. Jatadhar Jha

Dr. Surendra Shrestha

Assoc. Prof. Bimal Kumar Sharma

Assoc. Prof. Sunil Poudel

Assoc. Prof. Saurav Sharma

Er. KP Simkhada

Mr. Sachin Aryal

Er. Barun Kumar Jha

Er. Keshab Kumar Sharma

Er. Manish Aryal

Er. Ananda Raj Khanal

Mr. Sudip Raj Pandey

Mr. Pareshwor Acharya

Mr. Puskar Nath Bhandari

Er. Balaram Pudasaini

Er. Gajendra Syangtan

Er. Prakash Niroula

Er. Jay Prakash Singh

Er. Rupak Parajuli

Er. Abhinav Prashant

Mr. Prem Raj Bhatta

Er. Sailendra Bahadur Joshi

Er. Kajal Pradhan Banepali

Er. Prabesh Kumar Acharya

Ar. Sabin Kumar Shrestha

Ar. Binod Shah

Er. Pratik Pokharel

Er. Ubaraj Shrestha